Löparbrickor

Hyrespoolen kan vid högsäsong vara begränsad och en hyresbeställning kan därför behöva nekas eller korrigeras i antal.