Skidorientering

Uthållighetssporten längdskidåkning kombinerat med orienteringsmomentet är en av fyra discipliner inom orientering. Skidorienteraren behöver med hjälp av en karta, hitta bästa och snabbaste vägen till kontrollerna samtidigt som denne åker skidor.

Att använda SportIdent AIR+

SportIdent AIR+ systemet stödjer de tidtagningskrav skidorientering har. SportIdent AIR+ med SIAC brickan, har pålitlig och effektiv kontaktlös stämpling för tidtagning och en integrerad lösning för snabb start.

Den kontaktlösa stämplingen, att stämpla on the fly, vid kontrollerna och i mål gör att deltagaren kan hålla hastighet och fokus på prestationen.

SportIdent AIR+ möjliggör stämplingsfri tidtagning och identifiering genom att stationerna är konfigurerade till Gate-läget. Gate-läget ger högre träffsäkerhet i tidtagningen med upp till 1/10 sekund och rekommenderas att användas vid START och MÅL.

https://www.sportident.com/images/solutions/ol/ski-o/skio_9.jpg

Fördelar för dig som arrangör

Enklare Skid-O tävling

Eftersom SIAC brickan lagrar alla stämplingar räcker det med att man läser av SIAC brickan efter målgången.

Lägre arbetskostnader

En enkel och robust utformning av stationerna gör att det går snabbt att montera upp och ner utrustningen, även på platser som är svårtillgängliga.

Inbyggt batteri

Tack vare det inbyggda och laddningsbara batteriet behöver inte tidtagningsstationerna någon elstation kopplad till sig under lopp. Batteriet räcker ca 40 timmar.

Kompatibel

SIAC kan kombineras med SportIdent Classic utrustning och är bakåtkompatibel.

Förberedelse

Varje skidåkare utrustas med en SIAC (SIAC-pinne) som fästs smidigt på karthållaren. Placeringen av SIAC-pinnen gör att skidåkaren enkelt uppfattar att stämplingen är korrekt registrerad. Innan start måste en SIAC-pinne aktiveras, görs inte det får deltagaren inga tider. Aktiveringen visas med en grön LED som blinkar på SIAC:en. Aktivering sker via Checkstationen eller via "SIAC ON" stationen.

SportIdentstationerna med AIR+ konfiguration måste laddas innan användning. Systemet är ett realtidssystem och klockan behöver även synkroniseras innan användning så stationerna ger korrekta kontrolltider, detta görs via datorns klocka med programmet Config+.

För att demonstrera hur systemet fungerar för deltagarna rekommenderas att man sätter upp några kontroller där deltagarna kan träna på att stämpla i olika hastigheter.

Genomförande

SIAC ger snabb registrering av en deltagares tider under ett lopp. SportIdents tävlingsstandard med CLEAR – CHECK – START – KONTROLL(ER) – FINISH är det som används även med SIAC och AIR+, precis som med övriga SportIdentssystem.

Under en tävling registrerar SIAC:en start, mellantider och mål. Korrekt genomförda passeringar vid en kontrollenhet visas tydligt med både ljus- och ljudsignal på SIAC:en. När tävlanden passerar mål med sin SIAC och får resultatet, avaktiveras den. Utan avaktiveringen stängs SIAC:en automatiskt av 20h efter senaste avläsningen.

Utvärdering

Efter målgång läses loppdata från SIAC in till en dator för utvärdering och resultatuträkning av deltagarens lopp. Avläsning av SIAC går att göra oavsett när SIAC:en aktiverats. Stämplingar från SIAC:en skickas live (onlineresultat) till exempelvis liveresultat eller speaker. För att göra denna livesändning vid mellantider och målgång ska kontroller vara försedda med SRR mottagare samt en radio.

ski-ol_4.jpgski-ol_2.jpg

Dokument för nedladdning

Handbook- Notes for small and medium outdoor sport events

AIR+ configuration notes

AIR+ - Important notes for organisers

AIR+ - Important notes for athletes

AIR+ - Important notes for competitors at Ski-O events

Stations- Additional AIR+ configuration possibilities for BSF8

Länkar: