Howitworks_Head1_SI-system.jpg

SportIdents system består av två delar; station/enhet och bricka/pinne.  Stationerna placeras ute på tävlingsbanan. Varje station har ett unikt kontrollnummer. 

Deltagarna har varsin bricka, en så kallad SportIdentbricka (SI-Card, pinne). Under tävlingen sparar brickan tid och kontrollnummer från stationen när deltagarna passerar/stämplar vid stationerna utmed banan.

Efter tävlingen innehåller SportIdentbrickan deltagarens start-, mellan- och sluttid samt alla stationers kontrollnummer som deltagaren stämplat vid. Denna information används för att skapa resultatlistor och utvärdera deltagarens lopp.  

Flexible solutionSportIdent erbjuder två tidtagningslösningar: SportIdent Classic och SportIdent AIR+.

I SportIdent Classic- systemet stämplar deltagaren med sin bricka på en station, det vill säga, deltagaren sätter ner brickans topp i enhetens hål som då läser av kontrollnumret och tiden.   

Det tåliga och anpassningsbara systemet togs från början fram för orientering och har nu använts i över 20 år i 65 länder. 
Easy to carry

SportIdent AIR+ systemet är kontaktlös (touch-free) tidtagning. Tid och kontrollnummer sparas av AIR+ brickan (SIAC) när deltagaren passerar en station på upp till 3 meters avstånd. AIR+ brickan är fullt kompatibel med SportIdent Classic systemet.  AIR+ lämpar sig extra bra för sporter som trail running, MTB, triathlon, swim run och OCR.  

SportIdent Classic och AIR+ systemet stöds båda av onlinesystem som under en tävling sänder tiderna direkt för liveresultat. 

Så fungerar Sportident