Masterstationer

Masterstation - antingen med USB-kabelanslutning eller RS232-anslutning
Mastersationer med RS232-anslutning kan bland annat programmera basenheter, programmeras till töm, check, start, mål, läsa löparbrickor och användas som onlinekontroll.