Masterstationer

Enheterna finns i två utföranden med USB eller RS232-anslutning

De kan programmeras till töm, check, start, mål, läsa löparbrickor och användas som onlinekontroll. 


För mer information om de olika enheterna tryck här