OL_exhausted.jpg

Anta utmaningen tillsammans med världsledande tidtagning

Orientering är kombinationen av löpning och förmågan att samtidigt fokusera att hitta rätt med hjälp av en karta. Med hjälp av karta och kompass ska löparen på snabbast möjliga tid hitta till markerade kontroller.
Tjusningen med orientering är att planera och hitta den bästa och snabbaste vägen till kontrollerna. Kontrollerna är markerade med en vit-orange triangel och en kontrollenhet för stämpling.

I början markerade orienterarna en bit papper med en stiftklämma vid varje kontroll för att visa att man hittat till kontrollen. SportIdent har utvecklat ett elektroniskt stämplings- och tidtagningssystem som används i över 65 länder världen över och av mer än 140 000 idrottare.

OL_stampla.jpg


Att använda SportIdent

SportIdent AIR+ och SportIdent Classic ger orienteringen ett enkelt och smidigt tidtagnings- och stämplingssystem.
Sportidentsystemet är baserat på SportIdent bricka (SI-Card), också kallad pinne eller bricka, med inbyggt minne som lagrar all data/information för en orienterares lopp.
Tidtagning och identifiering med Classic sker via direktkontakt mellan bricka och kontrollenhet. Med SportIdent AIR+ (SIAC) systemet sker överföringen mellan bricka och kontrollenhet på ett avstånd mellan 30 cm och 6 meter beroende på val av antenn.

Sportidentbrickan lagrar också namn, förening mm som kan användas för att anmäla sig till träning/tävling utan behov av en central databas. Under själva loppet lagras tider och kontrollnummer i brickan.

OL_kompass.jpg

Förberedelser

Vid tävling behöver deltagaren antingen använda sig av en Sportidentbricka eller en SIAC. Om deltagaren använder en SIAC behöver denna aktiveras innan tävlingen.

Kontrollenheterna behöver synkroniseras innan de placeras ut på tävlingsbanan. För att demonstrera hur AIR+ fungerar för deltagaren, rekommenderar vi att ni sätter upp en enkel bana på tävlingscentrat så att deltagaren kan bekanta sig med hur bekräftelsen i brickan kan användas beroende på hastigheten förbi kontrollen.

OL_male-stampla.jpg


Genomföra tävlingen

Tävlingsstandarden med TÖM– CHECK – START – KONTROLL(ER) – MÅL är densamma oavsett vilket system av SportIdent deltagaren använder.
Under en tävling lagrar pinnen/brickan mellantider och kontrollnummer. Korrekt genomförda stämpling vid en kontrollenhet visas både med ljus- och ljudsignal. Med Sportidentbrickan avger kontrollenheten ett pipljud samt en röd ljussignal för att bekräfta att stämplingen lyckades. Med SIAC svarar både kontrollenheten och SIAC-pinnen med ljud- och ljussignal.
När deltagaren passerar mål med en SIAC, stängs SIAC brickan av automatiskt. Utan mål stängs SIAC:en automatiskt av 20h efter senaste aktiveringen.


Utvärdera resultat

Efter målgång ska informationen i deltagarnas brickor läsas in i en dator för utvärdering och resultatuträkning. Brickan kan alltid läsas av oavsett om den är aktiv eller inte. SIAC brickan kan också läsas av via radiomodem och data automatiskt publiceras på nätet via GSM modem.Information för dig som arrangör eller deltagare

Dokument för nedladdning

Handbook- Notes for small and medium outdoor sport events 

AIR+ configuration notes

AIR+ - Important notes for organisers

AIR+ - Important notes for athletes

Stations- Additional AIR+ configuration possibilities for BSF8
Exempel på tävlingar som använder SportIdents system:

Länkar: