Stativ och fästplattor

Stativen finns i olika material och kompletteras med fästplatta beroende på basenhet