Integritetspolicy

SportIdent lägger stor vikt vid att skydda din integritet och personuppgifter. Denna integritetspolicy förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där SportIdent behandlar personlig information som samlats in från sportident.se.

Genom att påbörja eller genomföra ett köp, göra en intresseförfrågan eller en beställning på vår hemsida eller via e-post godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy

Vad är personuppgifter?

All form av information som kan identifiera en nu fysiskt levande person. En personuppgift kan vara ditt namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, nationstillhörighet, en film eller en bild. Tillsammans eller enskilt bildar var och en av dessa en personuppgift.

Den personliga informationen du tillhandahåller är information som du aktivt delat till oss genom att påbörja eller genomföra ett köp, göra en intresseförfrågan eller en beställning på vår hemsida eller via e-post.  

Syfte med behandling av personuppgifter

Den information vi samlar in från dig används för följande:
Din information hjälper oss att bättre uppfylla dina individuella behov så som vid ett köp av en personlig löparbricka. Förbättra och optimera vår webbsida genom att veta vad våra kunder är intresserade av för produkter. Skicka dina varor och leverera de tjänster du köpt från oss.
Den e-postadress du anger kan användas för att skicka information och uppdateringar om din order, information om andra liknande produkter och tjänster.
Observera att du när som helst kan kontakta oss på SportIdent och få din e-postadress raderad. 

Mottagare av personuppgifterna

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt för över din personliga information till tredje part. Undantag är vår betrodda tredje part som hjälper oss att hantera vår webbplats så vi kan bedriva vår verksamhet, leverera de varor du beställer eller tillhandahålla service till våra kunder. Vår tredjepart får Ej kontakta kunder som gjort köp via vår hemsida, informationen är konfidentiell. 

Vi delar endast din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. 

Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och ger oss ditt samtycke.

Behandling av personuppgifter i SportIdent e-shop

När produkter samt tjänster beställs från vår e-shop behandlar vi personuppgifter om kunden delat med oss enligt de ändamål och villkor som framgår av denna integritetspolicy. Detta innebär att kunden accepterar SportIdents behandling av personuppgifter.
Radering av personuppgifter kan ske på begäran från kunden.
Observera att undantag till komplett radering kan finnas för att följa lagstadgade krav. 

Behandling och lagring av personuppgifter i vår kunddatabas

När en order läggs så lagras dina personuppgifter samt information om beställningen i vårt ordersystem. Dessa uppgifter lagras endast i syfte till att hjälpa dig som kund med till exempel beställning eller köp av produkter och tjänster. Uppgifterna delas inte på något sätt med en tredje part. 

SportIdent har ett Personuppgiftsbiträdesavtal med företaget Prestaworks som tillhandahåller vårt ordersystem. 

När en hyresorder läggs så lagras dina personuppgifter samt information om beställningen i vårt ordersystem. Dessa uppgifter lagras endast i syfte till att hjälpa dig som kund med till exempel beställning eller köp av produkter och tjänster. Uppgifterna delas inte på något sätt med en tredje part. 

SportIdent har ett Personuppgiftsbiträdesavtal med företaget Lime Technologies som tillhandahåller CRM-systemet Lime samt företaget Prestaworks som tillhandahåller vårt ordersystem.

Behandling av personuppgifter vid intresseanmälan eller förfrågningar via email

I samband med intresseanmälan eller förfrågningar via email kan vi efterfråga vissa personuppgifter. Vi använder personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning för att kunna kontakta dig gällande ärendet. De personuppgifter vi behandlar är information som du aktivt tillhandahåller oss via email. Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till de personer som behöver behandla personuppgifterna som en del av sitt arbete.

Behandling av personuppgifter vid rekrytering

I kontakt med oss i egenskap av personalrekrytering behandlas de personuppgifter och tillhörande information som anses lämplig i syfte att skapa en effektiv rekryteringsprocess. Tiden vi sparar dina personuppgifter beror på hur länge vi anser att en viss kandidat kan vara aktuell för våra tjänster.

Cookies

Vi använder oss inte av cookies på vår hemsida sportident.se

Hur länge vi behåller din personliga information

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla våra avtalsförpliktelser och enligt lagstadgad lagringstid. När det inte längre finns ett syfte eller en laglig skyldighet att lagra personuppgifterna, raderas eller anonymiseras dem.

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Observera att undantag till komplett radering kan finnas för att följa lagstadgade krav. 

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta leverans@sportident.se för mer information. Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsförordning bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt på leverans@sportident.se. Du kan även lämna klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten Datainspektionen på https://www.datainspektionen.se/.