Specifikationer och förutsättningar

Allmän information Löparbrickor

Vi debiterar de brickor som används plus löpare med hyrbricka som ej kommer till start
Löparbrickan är försedd med ett serienummer dels som en dekal på utsidan dels som ett nummer i chipet som ej går att ändra. Ej returnerad löparbricka ersätts av hyrestagaren enligt priser. Brickorna kan dock ej säljas då vi har en speciell uthyrningspool mellan 20000-24700, brickan kommer att svartlistas när den rapporterats saknad.

Löparbrickan Si-card 5
Max antal stämplingar: 36 (de 6 sista enbart med kodsiffra)
Vi rekommenderar max 27 kontroller, så det finns plats för felstämplingar på löparbrickan, d.v.s. om banan har 27 kontroller finns det plats för 3 st extra stämplingar med mellantid + 6 st utan mellantid. Har man banor med fler kontroller välj en annan bricka.

Löparbrickan Si-card 6
Max antal stämplingar: 65 

Löparbrickan Si-card 9
Max antal stämplingar: 50 

Löparbrickan SIAC (Touch-free)
Max antal stämplingar: 128 

Hyresregler
Hyra debiteras per lopp som brickan används. 
Vi vill uppmärksamma er på en förändring i hyresavtalet som innebär att man vid hyra av löparbrickor betalar en minimiavgift som beror på antalet hyrda brickor i förhållande till antalet använda brickor. Minimiavgiften utgör 75% av antalet hyrda brickor. Exempel:

  • Man hyr 100 brickor

  • Man använder 20 brickor (= 20% använda)

  • Man betalar då för 75 brickor (= 75% av antalet hyrda brickor)

Minimiavgiften på 75% av antalet hyrda brickor utgår per tävlingsdag. Exempel:

  • Man hyr 100 brickor för tävling lördag + söndag

  • Man använder 15 brickor på lördag och 15 brickor på söndagen (= 15% använda)

  • Man betalar då för 75 brickor på lördagen och 75 brickor på söndagen (= 75% av antalet använda brickor per tävlingsdag)


OBS! Glöm inte att rengöra utrustningen från smuts, tejp och dylikt innan ni returnerar dem till oss. Ej rengjord utrustning debiteras med 200 kr / påbörjad halvtimme för rengöring.

Basstationer
Basstationen används som kontroll-, tömnings-, check-, start- och målenhet. 
OBS !! Kodsiffror som kan användas är 31-255.
Basstationen levereras med batterier som normalt räcker för respektive tävling/tävlingar.
Ta bort ev lappar som ni har klistrat på basenheterna, annars debiteras kostnaderna för rengöring!
Ej returnerad eller förverkad basstation ersätts av hyrestagaren enligt prislistan på sidan 3.

Stativ
Aluminiumstativ finns att hyra som passar till basstationerna. Dessa är onumrerade Stiftklämma (backup) och fästplatta finns monterad. Ej returnerat eller förverkat stativ ersätts av hyrestagaren enligt prislistan. 
Ta bort ev lappar som ni har klistrat på stativen, annars debiteras kostnaderna för rengöring!

Fästplatta
Fästplatta finns att hyra, dock rekommenderas köp, vilket gör att man i de flesta fall kan använda sina egna stativ eller ställningar. Ej returnerad eller förverkad fästplatta ersätts av hyrestagaren enligt prislistan.

Masterstation
Masterstationen används för programmering av basstationen, avläsning av löparbrickor till datorn och till simulering samt som online kontroll. Masterstationen kan också användas som onlinekontroll eller för att få upp målstämplingen till speakern automatiskt, och då får endast BSM7 användas, äldre modeller är inte tillåtna pga att störningar kan uppkomma
Ej returnerad eller förverkad masterstation ersätts av hyrestagaren enligt prislistan.
Ta bort ev lappar som ni har klistrat på masterstationerna, annars debiteras ni kostnaderna för rengöring!

Rapport över använd hyresutrustning
Via e-post önskar vi en hyresbricksfil. I programmet OE/OS väljer ni "Anmälan/Anmälan/Rapport/Hyrda löparbrickor" och i OLA väljer ni "Innan tävling>Brickhantering>Lista hyrbrickor" då ni får fram rätt fil, ange också vilken klubb det gäller. Detta skickas till leverans@sportident.se. Det skall vara en textfil, med endast information om vilka brickor som har blivit uthyrda!
Rapporten måste komma in till oss inom två veckor efter tävlingsdatumet annars debiteras de antalet ni angivit i hyresavtalet!

Returfrakt av hyrda produkter:


Returfraktkostnad tillkommer. 
Då värdet kan vara högt på försändelsen bör man teckna en extra värdeförsäkring hos fraktbolaget. 
OBS! All hyresutrustning MÅSTE returneras senast första vardagen efter hyresdagen med företagspaket 12.00. Om inte detta sker kommer ni att debiteras 350 kr. Anledningen till detta är att vi måste hinna få hem utrustningen och kolla denna innan nästa kund ska få den, och för att hinna med detta innan nästa helg måste utrustningen tillbaks snabbt. Får vi inte in utrustningen i tid måste vi skicka den med expressleverans till nästa kund, därav de 350 kr.

Administrativ avgift

En administrativ avgift på 200 kr tillkommer för hanterandet av hyresordern.