Snabb och stabil tidtagningen för ditt trail lopp

Spring snabbt, få resultatet direkt

Trail löpning – njut av naturen

Traillöpning sker oftast i natursköna områden, helt off-road, på stigar eller grusgångar/vägar. Fördelen med off-road och stiglöpning är inte bara att stärka den fysiska uthålligheten utan även koncentration, koordination och stärkande av balans och muskulatur i bl.a. anklarna.

Att använda SportIdent AIR+

SportIdent AIR+ systemet stödjer de krav traillöpningen har. SportIdent AIR+, också kallad SIAC, kan användas till alla olika typer av banor, oavsett banprofil och distans. Med en SIAC behöver löparen endast passera genom stationerna för mellantider för lyckad tidtagning. Den trådlösa tidtagningen ger snabb spårning av deltagarna och kan kompletteras med SRR mottagare för liveresultat under ett lopp.

SPORTident AIR+ är mindre, batteridrivna antenner som placeras på anvisade platser för mellantider utmed en tävlingsbana. Antalet mellantider är näst intill obegränsad. SIAC:en kan lagra upp till 128 tidspassager.

SportIdent AIR+ möjliggör stämplingsfri tidtagning och identifiering genom att stationerna är konfigurerade till Gate-läge. Gate-läge ger högre träffsäkerhet i tidtagningen med upp till 1/10 sekund och rekommenderas att användas vid START och MÅL.Fördelar för dig som arrangör

Enkelt att bygga upp

Lätt, snabbt och enkelt att bygga upp, även i svåråtkomlig miljö.

Många funktioner

Deltagaren bär med sig sin stämplingarna till mål. Många möjligheter för utvärdering och resultatvisning.

Inbyggda batterier

Då stationerna har inbyggda laddningsbara batterier behövs ingen extern elförsörjning under loppet. Batteriet håller ca 40 timmar.

Kompatibel

SIAC kan kombineras med SportIdent Classic utrustning och är bakåtkompatibel.
Förberedelse

Varje deltagare utrustas med en SIAC som med fördel fästs med ett elastiskt band runt handleden eller fotleden. Innan start måste SIAC-pinnen aktiveras, görs inte det får deltagaren inga tider. Aktiveringen visas med en grön LED som blinkar på SIAC:en. Aktivering sker via en Checkstation eller via en SIAC-ON station.

SportIdentstationerna med AIR+ konfigurationen måste laddas innan användning. Systemet är ett realtidssystem och klockorna behöver även synkroniseras strax innan användning så stationerna ger korrekta tider, detta görs via en dator och programmet Config+.

Det tar mindre än 30 sekunder att förbereda en uppmonterad station och kan göras av 1 person.

Genomförande

SIAC ger snabb registrering av en deltagares tider under ett lopp. SportIdents tävlingsstandard med TÖM – CHECK – START – KONTROLL(ER) – FINISH är det som används även med SIAC och AIR+, precis som med övriga SportIdentssystem.

Under en tävling registrerar SIAC:en start, mellantider och mål. Korrekt genomförda passeringar vid en kontrollenhet visas tydligt med både ljus- och ljudsignal på SIAC:en. När tävlanden passerar mål med sin SIAC och får resultatet, avaktiveras den. Utan avaktiveringen stängs SIAC:en automatiskt av 20h efter senaste avläsningen.

Utvärdering

Efter målgång läses loppdata från SIAC in till en dator för utvärdering och resultatuträkning av deltagarens lopp. Avläsning av SIAC går att göra oavsett när SIAC:en aktiverats. Stämplingar från SIAC:en skickas live (onlineresultat) till exempelvis liveresultat eller speaker. För att göra denna livesändning vid mellantider och målgång ska kontroller vara försedda med SRR mottagare samt en radio.

trailrunning_05.jpgtrailrunning_02.jpgtrailrunning_03.jpg

Information för dig som arrangör eller deltagare

Dokument för nedladdning

Handbook- Notes for small and medium outdoor sport events 

AIR+ configuration notes

AIR+ - Important notes for organisers

AIR+ - Important notes for athletes

Stations- Additional AIR+ configuration possibilities for BSF8