Moutainbikeorientering

Mountainbikeorientering, MTB-O, är en av fyra discipliner inom orientering. Det sköna med sporten är fartfylldheten och dynamiken på banan för att ta snabba beslut om bästa vägvalet.

Att använda SPORTident AIR+

SportIdent AIR+ systemet passar MTB-Os speciella och höga krav på ett exakt och smidigt tidtagningssystem. SportIdent AIR+, också kallad SIAC, har pålitligt och effektivt kontaktlös (touch-free) stämpling för tidtagning och en integrerad lösning för snabb start.
Den kontaktlösa tidtagningen, att stämpla "on the fly", vid kontrollerna och i mål gör att deltagaren kan hålla hög hastighet och fokus på prestation istället för att ladda om när man måste stanna till.

SportIdent AIR+ möjliggör touch-free tidtagning och identifiering genom att stationerna är konfigurerade till Gate-läge. Gate-läge ger högre träffsäkerhet i tidtagningen med upp till 1/10 sekund och rekommenderas att användas vid START och MÅL.

Fördelar för dig som arrangör

Nya erfarenheter

Introduktion av nya funktioner för att göra MTB-O snabbare och mer spännande. (GL: som vadå?)

Robust design

Kompakt, robust och enkel utformning av stationerna gör det enkelt och snabbt att montera upp och ner utrustningen.

Kompatibel

SIAC kan kombineras med SportIdent Classic utrustning och är bakåtkompatibel.

Mjukvaror

Följer SportIdents interface och arrangörer behöver därför inte uppgradera tidigare mjukvara.


https://www.sportident.com/images/solutions/ol/mtbo/mtbo_1.jpg

Förberedelser

Varje cyklist är utrustad med en SIAC (SIAC-pinne). Med en SIAC-hållare för cykel fästs SIAC-pinnen smidigt på antingen ramen, sadelstången eller styret. Innan start måste en SIAC-pinne aktiveras, görs inte det får deltagaren inga tider. När SIAC är aktiv blinkar en liten grön lysdiod i toppen på brickan.

SportIdentstationerna för AIR+ har ett uppladdningsbart batteri. Systemet har en inbyggd klocka och behöver synkroniseras innan användning så stationerna ger korrekta mellantider, detta görs enklast via en dator som först har synkroniserats med en tidsserver. 

För att demonstrera hur AIR+ fungerar för deltagaren, rekommenderar vi att ni sätter upp en enkel bana på tävlingscentrat så att deltagaren kan bekanta sig med hur bekräftelsen i brickan kan användas beroende på hastigheten förbi kontrollen.

Genomföra tävlingen

Tävlingsstandarden med TÖM– CHECK – START – KONTROLL(ER) – MÅL är densamma oavsett vilket system av SportIdent deltagaren använder. 
Under en tävling lagrar pinnen/brickan mellantider och kontrollnummer. Korrekt genomförda stämpling vid en kontrollenhet visas både med ljus- och ljudsignal. Med Sportidentbrickan avger kontrollenheten ett pipljud samt en röd ljussignal för att bekräfta att stämplingen lyckades. Med SIAC svarar både kontrollenheten och SIAC-pinnen med ljud- och ljussignal. 
När deltagaren passerar mål med en SIAC, stängs SIAC brickan av automatiskt. Utan mål stängs SIAC:en automatiskt av 20h efter senaste aktiveringen.


Utvärdera resultat

Efter målgång ska informationen i deltagarnas brickor läsas in i en dator för utvärdering och resultatuträkning. Brickan kan alltid läsas av oavsett om den är aktiv eller inte. SIAC brickan kan också läsas av via radiomodem och data automatiskt publiceras på nätet via GSM modem.

Information för dig som arrangör eller deltagare

Dokument för nedladdning

Handbook - Notes for small and medium outdoor sport events

AIR+ configuration notes

AIR+ - Important notes for organisers

AIR+ - Important notes for athletes

AIR+ - Important notes for competitors at MTB events

Stations- Additional AIR+ configuration possibilities for BSF8

Important - LED lamps may influence SPORTident AIR+

Länkar: