2021-10-25

Sportident jobbar fortfarande med att skriva klart den nya mjukvaran för enheterna. Då den inte är klar än kan vi just nu inte lämna något datum.

Firmware för basenheter och masterstationer

I den nuvarande firmwaren 656 finns det en bugg som gör att en stämpling i mycket sällsynta fall inte registreras i brickan utan enbart i basenheten.

Störst påverkan finns i SI-card 6, men också Si-card 8,9,10,11 och SIAC med vanlig stämpling kan påverkas men i väldigt liten omfattning.

SI-card 5 och SIAC i touch-free läget påverkas inte!

Ny mjukvara är under framtagning men då många olika generationer av hårdvara måste stödjas har utvecklingsarbetet dragit ut på tiden. Sportident har ambitionen att ny mjukvara ska vara framme till 2021:s säsong.