Bricknummerreservation

ComCard UP. Personligt nummer


comcard pro
650,00 kr

Kompass med inbyggt SportIdentchip.  Välj mellan höger eller vänster.  Välj personligt bricknummer. Chipet är samma chip som i SI-Card 8 som alltså rymmer 30 stämplingar. Temperatur: -20°C ... +50°C*Garantitid: 2 årVikt: 35 gDimension: 71 mm x 88 mm x 5 mm