Bricknummerreservation

A number between 8,000,001 and 8,500,000

SIAC - Personligt nummer


750,00 kr

Leveranstiden är ca. 3 veckor. 

SIAC - SportIdent Active Card är brickan för dig som vill ha touchfree-systemet AIR+. 

Indikerar stämpling med ljud och ljussignal. 
Lagrar 128 stämplingar. 
Stämplingstid 60 ms. 
Nummerserie 8 000 001 - 8 500 000. 

SIAC innehåller både ett aktivt chip (AIR+) och ett passivt chip (traditionell stämpling) som motsvarar SI-Card 10. 

Ett batteri driver det aktiva chipet samt ljud- och ljussignal. När batteriet är slut fungerar fortfarande det passiva chipet (traditionell stämpling). Batteriets livslängd upp till 4 år. Byts av SportIdent.

 
Ett fingerband ingår per bricka. 

Garanti 2 år.