Bricknummerreservation

A number between 8,000,001 and 8,500,000

Personligt nummer- SIAC Air+ Touch Free


750,00 kr

Leveranstiden är ca. 3 veckor då brickan produceras efter din beställning. Ett fingerband ingår per bricka. 

SIAC - SportIdent Active Card är brickan för dig som vill ha touchfree-systemet AIR+. Indikerar stämpling med ljud- och ljussignal.

Lagrar 128 stämplingar

Nummerserie att välja från: 8 000 001 - 8 500 000

SIAC innehåller både ett aktivt chip (AIR+) och ett passivt chip (traditionell stämpling) som motsvarar SI-Card 8,9 eller 10. 

När batteriet är slut fungerar fortfarande det passiva chipet (traditionell stämpling) även i icke touchfria-enheter.

Batteriets livslängd beroende på användande är upp till 4 år. 

Välj mellan flera färgkombinationer på både topp, kropp och fingerband.