Bricknummerreservation

A number between 1,000,001 and 1,999,999

SI-Card 9 - Personligt nummer


450,00 kr

Lite snabbare än Si-card 6. Lagrar 50 stämplingar. Nummer 1 000 000-1 999 999. Funkar ENDAST i BSx7/8 med mjukvara 5.74 eller högre. Funkar alltså INTE i gamla basenheter och masterstationer.  Leveranstiden är ca. 3 veckor.