Bricknummerreservation

A number between 1,000,001 and 1,999,999

SI-Card 9 - Personligt nummer


450,00 kr

Lagrar 50 stämplingar. 
Nummer 1 000 000-1 999 999. 

Brickan med många möjliga färgkombinationer!

Leveranstiden är ca. 3 veckor. Ett fingerband ingår per bricka.